پروتکل درمان توانمندسازی زناشویی اولسون

پروتکل درمان توانمندسازی زناشویی اولسون

پروتکل درمان توانمندسازی زناشویی اولسون

تعداد جلسات:   9

تعداد صفحات:  16

نوع فایل:    WORD

 

جلسه اول : آشنايي و ايجاد رابطه حسنه

مداخلات :

  • آشنایی کلی با مراجعان و اعضا با یکدیگر
  • معرفی درمانگر و برقراري رابطه مبتني بر همكاري
  • آشنایی با نحوه انجام کار و قوانین گروه (زمان تشکیل، تعداد، نداشتن غیبت و تاخیر و مدت جلسات درمانی)
  • آشنایی مراجعان با جریان مشاوره و تشریح اهداف درمانی
  • آموزش ضرورت گفتگوی روزانه با همسر

        شرح جلسه: رهبر پس از خوشامد گويي خود را معرفي كرده و سپس از اعضا مي خواهد تا خود را معرفي كنند . سپس رهبر در اين جلسه به ذكر قوانين مي پردازد كه عبارتند از : ذكر رازداري و اهميت آن ، بيان زمان جلسات و عمر گروه ،  تذكر براي غيبت ، تاخير  و انجام تكاليف و ... . سپس با اعضا راجع به اهداف جلسه صحبت كرده و از آنها خواسته مي شود تا راجع به اهداف خود صحبت كنند و به اهداف تك تك آنها گوش كرده و گروه را به سمت هدف مشترك مي برد . در كل جلسات سعي مي شود تا فضايي توام با اعتماد ايجاد شود. لزوم برقراری گفتگوی روزانه با همسر برای افراد شرح داده می شود. مراجعان برای جلسه بعد یادداشت نمایند که چقدر با همسرشان به تنهایی گفتگو می کنند و آن را یادداشت کنند و بیاورند.